ἐφοδιάζω

ἐφοδ-ιάζω, [dialect] Ion. [pref] ἐποδ-,
A furnish with supplies for a journey,

ἀποπέμπουσι ἐποδιάσαντες ἐς Ἀθήνας Hdt. 9.99

; τινα Plu.Cat.Mi.65: c. dupl. acc.,

ἐφόδιον -ιάσεις αὐτόν LXX De.15.14

: metaph., of Philosophy,

ἐ. τινὰ πρὸς τὴν στρατείαν Plu. 2.327e

:—[voice] Med., supply oneself,

ἐκ τῆς πόλεως Plb.18.20.2

:—[voice] Pass., to be supplied with, τι LXX Jo.9.12;

λαμπρῶς -ασθείς J.BJ2.7.1

: metaph., Ph.1.535;

διὰ τὸ μὴ ἐφωδιάσθαι ἀπὸ φυσιολογίας Theo Sm. p.188

H.
2 generally, supply or furnish with a thing,

αὑτοὺς ἀλκῇ καὶ ὅπλοις D.S.5.34

; also

ταῦτά σοι ἐφωδίασα Apollod.Poliorc.138.1

.
3 reduce to system, Ptol.Tetr.9.
4 = impetum facio, irruo, Gloss.
II [voice] Med., c. acc. rei, πενταδραχμίαν ἑκάστῳ ἐφοδιασάμενος having seen that five drachmae were paid to each, X.HG1.6.12.
2 metaph., maintain, promote,

ἀργίαν Plu.Sol.23

;

τὴν ἀπείθειαν Id.Cor.16

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • εφοδιάζω — εφοδιάζω, εφοδίασα βλ. πίν. 35 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • εφοδιάζω — (ΑΜ ἐφοδιάζω, Α και ιων. τ. ἐποδιάζω) [εφόδιον] 1. παρέχω εφόδια, προμηθεύω σε κάποιον τα αναγκαία για την πορεία ή την εκστρατεία 2. παρέχω τα μέσα, τα εφόδια για κάτι, προμηθεύω 4. μέσ. εφοδιάζομαι προμηθεύομαι, παίρνω κάτι για τον εαυτό μου… …   Dictionary of Greek

 • εφοδιάζω — [эфодиазо] р. снабжать, обеспечивать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • εφοδιάζω — εφοδίασα, εφοδιάστηκα, εφοδιασμένος, προμηθεύω κάποιον με τα απαραίτητα: Τον εφοδίασα με τρόφιμα για πολλές μέρες …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἐφοδιάσει — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor subj act 3rd sg (epic) ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey fut ind mid 2nd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey fut ind act 3rd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφοδιάσῃ — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor subj mid 2nd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor subj act 3rd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey fut ind mid 2nd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφοδιαζόμενον — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part mp masc acc sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part mp masc acc sg ἐφοδιάζω furnish with… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφοδιασθέντα — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor part pass neut nom/voc/acc pl ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor part pass masc acc sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey aor part pass neut nom/voc/acc pl ἐφοδιάζω furnish… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφοδιάζει — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres ind mp 2nd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres ind act 3rd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres ind mp 2nd sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφοδιάζον — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part act masc voc sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part act neut nom/voc/acc sg ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part act masc voc sg ἐφοδιάζω furnish with… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφοδιάζουσι — ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐφοδιάζω furnish with supplies for a journey pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.